Dankzij de moderne techniek en de nieuwe medische kennis zijn de kansen voor te vroeg geborenen en ernstig zieke kinderen enorm toegenomen. Toch komt het voor dat een baby rondom de geboorte of in de periode erna overlijdt. Voor ouders betekent het overlijden van hun kind een verdrietige en zware tijd. Artsen en verpleegkundigen begeleiden ouders in het proces rondom het overlijden. Meer informatie over dit onderwerp kunt u krijgen via de verpleegkundige of nalezen in onze brochure "Geen blote voetjes in het gras".

Make a memory

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via
bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden
kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien
jaar.

meer informatie

Make a memory, fotografie

 

Overlijden
Sluit de enquête