Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Medewerkers

Uw kind en u krijgen in het ziekenhuis met verschillende medewerkers te maken, die nauw met elkaar samenwerken.

Artsen

Er is 24 uur per dag een arts aanwezig op de afdeling, verdeeld over drie diensten (dag, avond en nacht). De artsen op de afdeling werken in een team van Neonatologen, kinderartsen in opleiding tot neonatoloog en basisartsen (al dan niet in opleiding tot kinderarts). Bij hen kunt u terecht met vragen over het ziekteverloop.

Het Medisch Universitair Centrum in Maastricht (MUMC) is verbonden met de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht (UM). Naast de arts-assistent (een arts die in opleiding is tot specialist) en de specialist zelf kunt u ook in contact komen met co-assistenten. Dit zijn studenten in opleiding tot arts, die worden begeleid en gecontroleerd door de zaalarts. De Neonatologen vindt u hieronder terug

 • Dr E. Villamor
 • Dr. A.W.D. Gavilanes
 • Dr. M.C. Hütten
 • Drs. M.E. van der Putten
 • Dr. E. Westering-Kroon
 • Dr. R. Jellema 

De specialisten

Op deze afdeling kan u in contact komen met verschillende specialisten.

Dit kunnen zijn:

 • Kindercardiologen
 • Kinderchirurgen
 • Neurologen
 • Neurochirurgen 
 • Radiologen
 • Urologen

De verpleegkundigen

Op onze afdeling zijn er een 70-tal verpleegkundigen werkzaam.

Neonatologieverpleegkundigen en neonatologieverpleegkundigen in opleiding: zij verzorgen kinderen op medium-, high- en intensive care niveau.

Opleiding

MUMC is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat er verschillende beroepsgroepen worden opgeleid door onze artsen, verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Op de NICU kunt u mensen tegenkomen die een van de volgende opleidingen volgt:

Opleiding tot kinderarts

De opleiding is bedoeld voor basisartsen die zich daarna willen specialiseren. Naast diverse stages in een academisch ziekenhuis, dienen zij op diverse afdelingen van een niet-academisch ziekenhuis ervaring op te doen.

Opleiding intensive Care verpleegkundige (ICN)/High Care verpleegkundige

De opleiding ICN is bedoeld voor verpleegkundigen die zich willen bekwamen in de zorg aan pasgeborenen op de intensive care neonatologie.
Naast theorielessen, dient een stage op een NICU te worden gedaan. 

Opleiding kinderverpleegkundige (KV)/obstetrie

Deze verpleegkundigen lopen in kader van hun opleiding stage op de neonatologie afdeling maar zijn werkzaam op de kinderafdeling of de kraamafdeling.

Ondersteunende diensten

U kan ook in contact komen met verschillende ondersteunende diensten.

Maatschappelijk werk

De opname van uw kindje kan voor u als ouder een hoop spanningen en onverwachte problemen met zich meebrengen.
De medisch maatschappelijk werker kan u hierbij begeleiden en ondersteunen.

U kunt terecht om uw ervaringen te bespreken of om antwoord te krijgen op diverse praktische vragen. Bijvoorbeeld vragen over reis- en verblijfskosten.
Veel ouders krijgen te maken met de regels rondom werk en verlof.
Als ouder kunt u ook zelf klachten ondervinden ten gevolge van de situatie rondom uw kindje. Denk aan slapeloosheid, concentratieverlies, emotionele onbalans of depressiviteit.

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. De maatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.

U of uw familie kan zelf rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van de afdeling. Ook kunt u de behandelende arts of een verpleegkundige vragen dit voor u te doen. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 043-3877119 of via het secretariaat 043-3875118. Folder: Medisch Maatschappelijk Werk

Dienst Geestelijke verzorging

Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep raken in uw levens- en geloofsovertuiging. Waarom moet ons kind zoveel mee maken? Hoe omgaan met de soms zo tegenstrijdige gevoelens - blijdschap en zorg, liefde en machteloosheid, positief proberen te denken en onzekerheid/angst? Hoe uw aandacht goed verdelen? Ook kan het zijn, dat u voor ingrijpende beslissingen komt te staan. Het kan zijn dat u een gesprekspartner wenst die u kan steunen en u kan helpen bij het ordenen van gevoelens en gedachten. In het academisch ziekenhuis Maastricht zijn geestelijk verzorgers aanwezig op wie u een beroep kunt doen. Zij zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, kerkelijk of niet.

Geestelijk verzorgers zijn er voor:
-een gesprek van mens tot mens met aandacht voor wat u bezighoudt;
-een gesprek over ingrijpende levensmomenten en keuzes waarvoor u staat; 
-een gesprek over levens- en geloofsvragen;
-een sacrament of ander ritueel, bijvoorbeeld de doop;

Als U een geestelijk verzorger wilt ontmoeten, kunt u dat op één van de volgende wijzen kenbaar maken:
-door te (laten) bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging, telefoon 043-3875338 (of intern: 75338)
-door aan het begin of in de loop van de opname dit te melden bij een verpleegkundige van uw afdeling
-door de geestelijk verzorger op uw afdeling aan te spreken (Hans Kling)

De geestelijke verzorger van uw afdeling of de dienstdoende geestelijk verzorger zal dan met respect voor uw levensovertuiging het contact met u zoeken.

Folder:aandacht voor ouders en gezin

Logopedie

Als uw kindje moeite heeft met het leren drinken uit een fles, kan een prelogopediste ingeschakeld worden.
Zij beoordeelt het drinkgedrag (waarbij o.a. gekeken wordt naar de coördinatie tussen zuigen, slikken en ademen) waarna ze het kind begeleidt om de drinktechniek te verbeteren.
Zo kunnen, afhankelijk van het geconstateerde probleem, verschillende spenen uitgeprobeerd worden.
Ook kan een andere voedingshouding geadviseerd worden, kunnen stimulatietechnieken gebruikt worden en/of kan het voedingsschema aangepast worden.
Hierbij wordt nauw contact onderhouden met arts en verpleegkundige. Het wordt op prijs gesteld dat u als ouder zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de voedingstijden zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kindje.
Als het kind ontslagen wordt uit het ziekenhuis kan de prelogopediste, als dat nodig is, voor verdere begeleiding zorgen. Bijvoorbeeld door een prelogopediste de begeleiding aan huis voort te zetten.
Ook is het mogelijk om, eventueel in combinatie met de afspraken bij de kinderarts, poliklinische controles af te spreken bij de prelogopediste van de afdeling Stem-, Spraak- en Taalstoornissen (tel. 043-3875138).

Fysiotherapie

Uw kind kan ook in aanmerking komen om fysiotherapie te volgen. De fysiotherapeut kan houdingsadviezen geven en u leren hoe u uw kindje op de juiste wijze kan stimuleren in zijn motorische ontwikkeling.

Kinderfysiotherapie is gericht op:

 • Onderzoek en follow-up van de motorische ontwikkeling
 • Stimuleren van een optimaal gevarieerde sensomotorische ontwikkeling
 • Houdings- en hanteringsadviezen
 • Begeleiding en advisering van ouders thuis, na de klinische fase
 • Spel- , troost- en slaapadviezen
 • Positieve ontwikkeling ouder-kind binding, goede hechting is essentieel voor een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Na alle zorgen leren genieten en vertrouwen op je baby

Overige medewerkers

 • Secretaresse
 • Afdelingsassistentes
 • Klinisch technici

 

Sluit de enquête