Intensive Care

Op de intensive care liggen pasgeborenen die continue zorg en bewaking nodig hebben. Hier is plaats voor 13 pasgeborenen.

Als uw baby op deze afdeling ligt, zal het u opvallen dat er veel apparatuur aanwezig is.
Een deel hiervan bewaakt de hartslag, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed.

Ook kan met beademingsapparatuur de ademhaling ondersteund of  overgenomen worden. 

Wanneer u voor het eerst op de afdeling komt, schrikt u misschien van de geluiden en alarmen die deze apparaten maken. De verpleegkundige of arts kan u hierover meer uitleg geven.

Telefoonnummer IC: 043-387 42 05

lege plek
High Care

Op de High Care liggen pasgeborenen (meestal ouder dan 32 zwangerschapsweken en met een minimum gewicht van 1500gr) die extra zorg en bewaking nodig hebben maar waar geen intensieve zorg vereist is. Wij hebben plaats voor 3 High Care kinderen.

Op de High Care liggen de pasgeborenen meestal in een couveuse. Ze hebben vaak nog infusen om voedingsstoffen en medicijnen toegediend te krijgen. De vitale functies kunnen bij deze kinderen soms nog labiel zijn.

Om de baby's goed te kunnen observeren hebben zij meestal geen kleertjes aan. Maar wees gerust, ze hebben het lekker warm.

Telefoonnummer high care unit: 043-387 62 05

Medium care

Deze afdeling is bestemd voor baby’s die direct na de geboorte nog extra observatie nodig hebben. Ook baby's die niet langer intensieve zorg nodig hebben, maar wel nog moeten leren drinken bijvoorbeeld, liggen op deze afdeling.

Op de medium care is plaats voor 10 baby's. Meestal liggen ze hier in een (warmte-) bedje.

Telefoonnummer medium care unit: 043-387 42 09

 

Kwetsbaar begin TV documentaire

De documentaire 'kwetsbaar begin' geeft een indruk van het werk van de afdeling Neonatologie. 

deel 1
Kwetsbaar begin deel 1
deel 2
Kwetsbaar begin deel 2
deel 3
Kwetsbaar begin deel 3

Borstvoedings- en/of kolfkamer

Ouderkamer

Op onze afdeling hebben we ook een ouderkamer. Hier kunnen ouders zich even terugtrekken voor een kopje koffie of even wachten tot de procedure bij hun kind is geeindigd als ze hier niet bij aanwezig willen zijn. In deze ruimte hebben we ook een klein hoekje met allerlei informatie voor ouders. Terwijl zij koffie drinken, kunnen ze hier iets meer te weten komen over verschillende stichtingen, er liggen inkijkexemplaren van diverse boeken en tijdschriften, ...

Spreekkamer

Sluit de enquête