Algemene informatie

Videoreflectie

Op onze afdeling bestaat de gewoonte bij artsen en verpleegkundigen om van elkaar te leren via filmopnames. Die opnames worden gemaakt tijdens de behandelmomenten door artsen en verpleegkundigen. Dit is voor ons heel belangrijk omdat we constructief kunnen werken aan kwaliteitsverbetering en aan patientveiligheid door het bespreken van de beelden op de afdeling.

Dit werkt als volgt: tijdens een verzorging of handeling zal een arts of verpleegkundige met een videocamera alles filmen. Als we dan de beelden hebben, worden ze verwerkt tot een kort filmpje dat we daarna met het hele team bekijken en bestuderen. Deze beelden mogen ook enkel en alleen voor dit doel gebruikt worden. Wij hebben hiervoor wel jullie steun en toestemming als ouders nodig en zullen hierom vragen tijdens het opnamegesprek bij opname van jullie kindje op onze afdeling.

Mocht u hierover verder nog vragen hebben kunt u zich wenden tot één van de verpleegkundigen.