Algemene informatie

Borstvoeding

Borstvoeding en lactatiekunde

Borstvoeding is de beste babyvoeding. Wetenschappelijk onderzoek toont aan wat u als aanstaande ouder gevoelsmatig al wist en dankzij uitgebreid onderzoek weten we nu dat borstvoeding wel degelijk verschilt van kunstvoeding.

Hoe werkt een lactatiekundige?

Geeft hulp/ondersteuning aan:
 • a.s. moeders en moeders 
 • verpleegkundigen
 • verloskundigen
 • artsen/specialisten op het gebied van borstvoeding.

De samenstelling en de beschermende eigenschappen van moedermelk spelen een belangrijke rol bij de opbouw van het immuunsysteem en de groei van hersenen en zenuwstelsel van uw baby.

Voordelen van borstvoeding voor uw baby:

 • geeft optimale groei en ontwikkeling
 • vermindert de kans op diarree, luchtweginfecties, middenoorontsteking en urineweginfectie
 • minder kans op overgewicht op latere leeftijd
 • betere bescherming tegen allergieën, eczeem en astma
 • beschermt tegen suikerziekte
 • Daarnaast heeft borstvoeding aantoonbare voordelen voor de moeder, zoals sneller herstel van de baarmoeder en minder kans op borst- of eierstokkanker voor de overgang. 

Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding.
Alle instellingen voor moeder - en kindzorg dienen er zorg voor te dragen :

 1. Dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
 2. Dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. Dat moeders binnen één uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven.
 5. Dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden.
 6. Dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. Dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven (rooming-in).
 8. Dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
 10. Dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoeding instanties.

Wat is lactatiekunde?

De lactatiekunde IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) bestudeert en begeleidt het proces en de praktijk van borstvoeding. Hiervoor maakt een lactatiekundige gebruik van de voor de borstvoeding relevante kennis binnen andere terreinen van de wetenschap, zoals b.v. : anatomie, fysiologie, immunologie, voedingsleer etc..De meeste ouders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter omstandigheden waarbij ondanks hulp en advies van andere hulpverleners problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding. In zo’n geval kan de lactatiekundige met haar specialistische kennis hulp bieden.Lactatiekundigen zijn hiervoor speciaal opgeleid en kunnen u begeleiden en adviseren bij probleemsituaties rondom de borstvoeding.

Wanneer kunt u een lactatiekundige inschakelen?

- voorlichting en advies m.b.t. borstvoeding
- problemen bij het aanleggen van de baby
- het weigeren van de borst
- pijnklachten
- borstontstekingen
- onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
- ziekte of handicap van moeder of baby
- opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren).

Aanwezigheid lactatiekundigen in het ziekenhuis:

Lactatiekundige Maria Oligschläger

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en dit tijdens kantooruren. tel: 043-3871042

Borstvoedingscertificaat

Wij zijn in het bezit van het borstvoedingscertificaat sinds januari 2010. zie de website  http://www.zorgvoorborstvoeding.nl/ voor meer informatie over het borstvoedingscertificaat 

Borstvoedings sites

http://www.borstvoeding.nl

http://www.borstvoeding.com

http://www.borstvoedinglimburg.com